Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"

ЗНАК

В традицията на сакралната кодировка Аспарух - създателя на Дунавска България - означава на алански език "Белоконник", а на арабски - "Белият орел".

 

Орелът е вероятен знак и за Аспарух, което донякъде се потвърждава с намерения в гроба на кана сребърен орел с вплетена в ноктите му змия, подписан с неговото име.

Присъствието на орловите крила в знака не е случайно, То е продиктувано от закъснялото ни признание към този изконно български символ, заложен в нашата митология, история и материална култура. Орелът е считан за символ и атрибут на върховните вселенски сили. Той изпращал на земята бури и мълнии, гръмотевици и хали.
В двете крила на свещеният орел в знака на "Бага - тур" присъства и знакът на водача - на Кана. Според Л. Димитров "Този български / "погански" / знак се среща тъй често в нашата страна, че с право може да се нарече условно български национален знак. В пределите на днешна България този знак е намерен 170 пъти в 9 вариант.
Основното съдържание на знака е изцяло в духа на тълкуванието на д-р Кр.Миятев за "чашата", издигната право нагоре в ръката на Мадарския конник...Хун-ну всякога скрепяли уговорените условия с жертвоприношение и клетва, при която принуждавали своите съдоговорители да пият от обща чаша примесено с кръв и вино...Обикновено за такива случаи те си служели с чаша, приготвена от черепа на някой убит неприятелски предводител".
Свещенният ключ преоткрит от Св. Константин - Кирил Философ, стои в основата на образуването на всички букви, цифри и невменни знаци от Свещенната Азбука на Българската Глаголица. за целта е изписана първата буква-послание, от глаголическата азбука, а именно "АЗЪ".
Бешевлиев го определя като магически знак и "символ на Тангра".

Вплитането на символите - на орела и знакът на Кана /Тангра/ - в едно цяло образува за нас нова СВЕЩЕНА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ. Двете рамена - крила в новия знак сключват ъгъл от 104° 30. Това е толкова колкото е ъгъла между водорода и кислорода в молекулата на водата.

Тя е продиктувана от факта, че живота във видимия материален свят на планетата Земя е построен на водна основа.

Според някои автори значението на този първи буквен знак може да бъде разчетено и като "Азъ съм!". Такова тълкувание обхваща цялостното еволю- ционно развите, същността и идеята за бъдещо развитие на българина. "Аз съм " означава поемане на лична отговорност пред света, предизвикателство към трудностите и вяра във взетите решения.
В знака на "Бага-тур" е вплетен още един символ, идещ от дълбините на азиатското праотечеството на нашата космическа култура - древен фулу йероглиф осъществяващ контакта със света на сенките и пораждащ обединение.

Талисманът се разполага вертикално в двете крила на орела, като по този начин оформя двете хасти, или двата помощника на Кана източния и западния.

ТАЛИСМАНЪТ - Един от тези фулу е ефективен, както за контактуване със света на сенките, така и за пораждането на единство и обединение.

В българския език съществува дума която адекватно отговаря на значението на този символ и тя е талисман. Произхода на този талисман ни отпраща към учението на Лао дзъ. Сочен като мъдрец от Северозападните зони на Китай под името Бо-ян /?/ - и допълнен от школите на Конфуций, в стремежа си за проникновение те постигнали преди ХХVI века невъзможното - с йероглифите си реално, на практика, да отварят бъдещето пред съзнанието на човека.

Те създали множество йероглифи, които нямат буквална стойност в писмеността, но според даоистите - тези знаци предпазват, или лекуват, било от болести, уроки, демони, или проклятия.

Изписването на знака в символиката на школа “Бага-Тур” е специфично. Той е разработен с вертикална част като заострен кинжал. В горната си част има вписан малък триъгълник, който оформя клюна и лицето на орловия лик. Така “АЗЪ”-ът наподобява стремителния полет на издигащ се нагоре орел, или заплашително надвиснал над недеброжелателите кинжал с кръстна дръжка.

Посоченият талисман в разширен вариант се вписва в контурите на един усложнен мотив, взаимстван от коронованата седем лъчева фибула ползвана от предците по нашите земи. Тя е сложно съчетание на редица символи- зооморфни, рунически и глаголически и е възприета в знаковата символика на организацията. От горе надолу в нея са вписани знакът на “АЗЪ”-а, огледалния образ на змийската мъдрост, както и на тотемния праообраз на елена, лъва и тангристкия знак. Възприет като символен знак в прабългарска школа за оцеляване “Бага-тур”, този знак е назован “Бранъ талисмана”.

Знакът на "Бага - тур " е съвкупност от няколко символа, всеки от които съдържа многопосочни значения и сакрални константи. Основните символи в него са “АЗЪ”-ът от глаголическата азбука и знака на Тангра /Кана/.
Чрез езика на символите, които нашите праотци са ни завещали, наред със свещенните български знаци е вложен и образният еквивалент на думата - БРАНЪ.
Знакът на Кана / царя /, т.е. на водача в материалния свят е въплатен в изявата на орловите криле - разперени в горна фаза при излитане. Седемте пера на всяко крило подсказват седемте езотерични стъпала на слизане на духа в материята от дясната страна на зрителя и седемте стъпала на изкачване от материята в духовния свят - лява страна.Огледалния образ и вложените константи в крилата, внушават предстоящо действие и сигурност.