Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"

Произхода на названието е заимстван от древната българска терминология.

Багатурът е войскови командир, началник на войскова част – “б а г а“.

Багатурът представлява кастата на воините. Може да се разглежда като синоним на “рицар”, “юнак”, ”самурай”. Обичайно е феодал на военна служба, тежко въоръжен конник, който е овладял изкуството да воюва съвършенно и е доказал това със своя начин на съществуване.

ЩО Е БАГАТУР ?

Багатурите съставлявали гвардейската, елитна част на войската и нейния команден състав. Съгласно значението на БъГъ, като големец, велможа, боляр и приставката ТъРъ – вътрешен, Багатурът може да означава и вътрешен боляр, за разлика от БъГъ – ИНъ, където “ин” означава външен.

За титлата БАГАТУР персийските езици предлагат званието БАТЪР/БАТИР/, докато в Памир, Персия и Северна Индия от прастари времена се употребява титлата БАХАДУР, което е по-близко до нашия, българския изговор.

С името “Тур“ , “Тура” , “Тенгре” синоним на Тангра, родствените на българите - чуваши от Волгокамието обозначавали Върховното божество, Вселената.

Съществуват предания които идентифицират бахадурите, като наследници на атлантите гиганти. Дали това са били гигантопитеки, или недостижими в духовно и интелектуално ниво човеци е въпрос на интерпретация и доказване. Съвместното им съществувание обаче с българите по Урал и Кавказ било белязано от взаимно разбирателство и помощ. Под името БАТЪР, те обитавали до късно - XVIII век - тези земи. Древността на тази каста се потвърждава и от арабски източници, визиращи появата им наравно със сътворението на света : "От времето на пророк Худа". Худа е синоним на Бог, Всевишния, Господ.

У хуните основният обект за поклонение бил също безкрайния Космос. Названието БАГАТУР логично търпи звукови изменения в различните диалекти – БОГАТИР, БАТИР, БАТЪР, БАХАДУР и др.