Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"

Отсеченото свеждане на главата към гърдите, осъществява вертикалната връзка между вселенската енергия и най-висшия, седми жизнен център на човека, разположен при фонтанелата. Същевременно това преклонение е знак на смирение и укротяване на егото, признание за несъвършенство и уважение към праотците и този към когото е отправен поздрава.

Формирането на дисциплината започва от строя и взаимоотношенията в школата. Ето защо на базата на древна българска терминология и позиции на тялото, езотерично и символно съчетани е възприето ползването на няколко команди и поздрав, а именно:
Резкият саблен удар на двете ръце е устрема на разсичащата сабя, прерязваща до преди миг свързаните китки на ръцете.
Динамиката на сви- ването на юмруците и завършителния им удар говори за волята, готова да побеждава в борба всяка слабост – лична и външна. Концентрацията и силата на удара раз- търсват тялото и го подготвят енергетично преди набелязаните действия.
Резкият замах на ръцете символизира и разкъсване на “оковите свързващи духа ” – т.е. на личностната човешка свобода с готовност за борба при извоюването и.
В алегорията на поздрава при първоначалната му позиция, от кръстосаните ръце и изпънатите длани и пръсти се образува силуета на планиращ орел. Тази фигура повтаря и знаковата символика на школата “Бага-тур” с изписан знака на “АЗЪ”-а.