Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"

ТЕРМИНОЛОГИЯ

При обозначаване на определени действия, движения, позиции и форми при упражненията, както и конкретни похвати, удари, хватки и т.н. се ползва старата терминология на древните българи. В този смисъл термините са взаимствани от старите български езици с малки изключения в случаите, когато не е издирен точния аналог на думата. Това е един вътрешен език на школата, който задължително се познава от тези, които се обучават в нея. Названия и термини които и днес са популярни в някои от родствените ни народи останали по дългия ни път през времената и пространствата, също са възприети за меродавни в “Бага-Тур”. Това прави езика ни конвертируем за специфични действия и предмети в школата. Така например за някои команди са възприети следните старинни думи:

 

 

 

 

 

 

 

 

Старобългарски

Съвремен български
ал / алем едно / първи
ту / тутом две / втори
чит / читем три/ трети
твир / твирем четири / четвърти
веч / вечем пет / пети
шехт / шехтем шест / шести
сет / сетем седем / седми
ес /есем осем / осми
дев /девем девет / девети
ел / елем десет / десети
КОМАНДИ
ръи строй се
шаб готвност за поздрав; мирно
Кана субиги / към старшия / Внимание
чит почитай (поздрави)
Азъ поздрав, отговор, самоотъждествяване
Раж свободно
ЖИВОТНИ за месеците и 12те годишни цикли
Докс Свиня
Сомор Мишка
Шегор Вол
Барс Барс
Дван Заек
Верени Змей
Дилом Змия
Таг; Имен Кон
Севар Овен
Мамун Маймуна
Тох Петел
Етх Куче
ДРЕХИ,ОРЪЖИЯ, АМУНИЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ
Качул шапка
Дуло царска шапка
Мундрага пръстен
Кун белег
Алам знаме
Чуб перчем коса
Калан сув калпак
Кубе ризница
Хумши лека ризница
Тулши шлем
Гунда наметало
Саблъ сабя
Малтък оръжие
Ерме стреме
Налбантин подковач
Хлобрин защитна амуниция
Калтърма повод
Нал подкова
Сас шашка
Джоген юзда
ИМЕНА НА ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА
Неделя Слънце
Понеделник Луна
Вторник Меркурий
Сряда Венера
Четвъртък Марс
Петък Юпитер /Янкул/
Събота Сатурн
РЕЧНИК