Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"

Предпазващите от удари и контузии допълнителни аксесоари са също сходни с вида и модела на древните такива - навои за краката и предпазители за ръцете. Обичайно се ползват стандартни, взаимствани от бойните спортове.
За салонните занимания - бойни практики, фолк, физически упражнения е разработена конкретна униформа по подобие на униформите за отделните източни занимания.
Обичайно тя се състои от анцуг с определен от ръководството на школата цвят, фанелка - бяла, или черна със знаци - и гуменки също тъмни /черни/.
Парадната униформата и тази за демонстрации включва риза, панталон, елек и пояс по образец максимално близки до автентичното облекло на древните българи. Леките модификации в нея са съобразно предназначението и удобството при тренировки.
За работата с конете - езда, джигитовка - всеки, който специализира в това направление подготвя своя личен костюм и аксесоари. Те са максимално близки до облеклото на древните българи бойци и ездачи.
Обичайно са от естествени материали-кожа и включват: шапка или шлем, риза и елек, кожени панталони, пояс и ботуши. Връхната дреха може да бъде наметка, кожух, или ямурлук.
За теренната работа сред природата зелени камуфлажни дрехи и туристически обувки. В този случай характерът на облеклото е максимално близък до планинската екипировка и съобразен с климатичните условия, сезона и вида на мероприятието. Принадлежността към школата може да бъде засвидетелствана с поставянето на отличителните знаци върху различните по вид дрехи.