Модерният бум от психотерапевтични лечителства, школи и клубове не рядко е прикритие за скрит шовинизъм, заемащ все по-обширни територии у нас. Къде е изхода ?

ДУХЪТ на школата се изразява чрез нейната идейна платформа, която включва съчетанието от предпоставки, название, униформа, знакова символика и обозна- чения, поздрав, терминология, правила, и взаимоотношения, символни атрибути, както и някои от задължително изучава-ните дисциплини, определящи Българския произход и принадлежност на школата.

Насоките на търсене представляват цялост от опознаване на природата и нейните обективни, вселенски закони, а от там и на самите нас. Плацдармът на тази психотерапия на бъдещето е земята на Българите.

Реалността на съвремието отнема на подрастващите досега с природата, нормалната физическа активност и здравия хранителен режим. Свидетели сме на духовна и демографска разруха, болести и лутанията на човешкия социум от най-крехка детска възраст. Изобилстват и злонамерени “благодетели” с непоправими последствия - дрога, нарушен денонощен ритъм, отнемане на мотивация за живот, агресивност, хомосексуализъм, сектантство.
Отговорът се крие в нас като Българи, същностното познание за природата и собственото ни духовно и културно-историческо наследство.

десетки човешки общности вложен в нацията ни се кръстосват по уникален начин на Балканите. Това извежда от забвение житейската философия, бит и творчески дадености,традиции и обичаи, качества и еволюционно ниво на българите, и пробужда възможностите ни за интеграция със света.

Невероятното разнообразие на форми и цветове, на компоненти и сезони по земите ни, хилядолетните превратности на историята и духовния заряд на
Обосновка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени 2003- 2005 "Кентур"